Bestyrelsen i CP Ung

 
Efter generalforsamlingen den 23. februar 2019 består bestyrelsen af følgende medlemmer: 
 
Formand (HB- og FU-medlem)
Cæcilie Nisbeth
Valbyholm 17, st. 1
2500 Valby
Mobil: 61 68 68 86
 

Næstformand & sekretær (HB-medlem)
Julie Morell Jensen
Stationsvej 35, st.th. 
9400 Nørresundby 
Mobil: 51 16 80 46
E-mail: juliemorell@hotmail.com

Kasserer
Frederik Walter Olsen

Ønsker ikke sin adresse offentliggjort

Mobil:60 81 05 84
Mail: frederik108@hotmail.com

Menigt bestyrelsesmedlem
Britt Drud Sørensen
Frederik Andersensvej 22 st.tv.
4400 Kalundborg
Mobil: 28 94 76 78
E-mail: rrloberenbds@gmail.com

 

Menigt bestyrelsesmedlem (HB-suppleant)
Jonas Brodersen
Constantiaparken 3 A
2960 Rungsted Kyst
Mobil: 29 88 84 70
E-mail: jonas.brodersen@yahoo.dk