Årsmøde med tilhørende generalforsamling

Årsmødet er ofte årets første aktivitet i CP Ung. I en weekend i slutningen af februar afholder CP Ung sit Årsmøde, og det strækker sig over en weekend fra fredag til søndag.

Fagligt indhold med oplæg
Fredag aften eller lørdag formiddag er programsat med et fagligt oplæg om et emne, som er relevant for unge med CP.

Vi har bl.a. haft oplæg med en coach, der gav sit bud på, hvordan man får et godt liv som handicappet. Så har der været oplæg om Servicehunde, seksualitet, og hvordan det er at leve et liv uden verbalt sprog.

Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at emnerne favner bredt og varieret, så der hvert år er noget nyt og spændende.

Generalforsamlingen
Lørdag eftermiddag afholdes den obligatoriske ordinære generalforsamling. 

Det lyder måske ikke som det mest spændende, men det er der, man som medlem kan få at vide, hvad CP Ung har bedrevet det forgangne år. Det er også der,  man har mulighed for at komme med sine input eller ligefrem bidrage med frisk arbejdskraft og stille op til bestyrelsen for en 1- eller 2-årig periode.

Afslapning, networking og hygge
Ikke et Årsmøde uden der også er plads til at være sammen med hinanden i uformelle rammer. 

Der er altid tid og plads til, at man kan snakke med de andre deltagere og derved møde andre unge med CP, som man kan udveksle erfaringer med.

Invitation, program og tilmelding 
Invitationen og programmet udsendes i begyndelsen af året og annonceres også i spalten i medlemsbladet Spastikeren i slutningen af december.  

I invitationen står der, hvem man skal tilmelde sig til, og hvornår sidste frist for tilmelding er. Betaling af deltagergebyret ske ske, før man er sikret en plads. Desuden er tilmeldingen og betalingen bindende.  

Har du nogle spørgsmål til CP Ung's Årsmøde, er du velkommen til at kontakte os: info@cpung.dk.

 

Oplæg om servicehunde, 2012

Socialt samvær og hygge fredag aften, 2012