Hjemmesider

Foreninger

CP Danmark (tidl. Spastikerforeningen) - Hovedforeningens hjemmeside

Ungdomskredsen - Dansk Handicap Forbunds ungdomsafdeling 

Cerebral Parese-foreningen i Norge og deres ungdomsafdeling (CPU)

SUMH - Sammmenslutningen af Unge Med Handicap. Paraplyorganisation for handicap-ungdomsorganisationer, hvor CP Ung er medlem. Arbejder med bl.a. politik, projektarbejde og større tiltag.

ISAAC Danmark - Beskæftiger sig med at fremme viden om alternativ og supplerende kommunikation (ASK) (ISAAC står for International Society of Augmentative and Alternative Communication).

Foreningen For Brugere af Kommunikationshjælpemidler (FFBK) - Forening for brugere, pårørende og fagpersoner, der har med ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikation) at gøre.

Ungdommens Folkemøde (UFM)


Uddannelse

Handicappede Studerende og Kandidater (HSK) - Forening for handicappede studerende på de videregående uddannelser i Danmark

UddannelsesGuiden -  Hjemmeside om uddannelser og jobmuligheder

UUG - Uddannelser Uden Grænser. Uddannnelsesmesser for almindelige ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

Ud i fremtiden - Uddannelsesmesser for unge med særlige behov. Med uddannelses- og erhvervsmuligheder, herunder STU. 

Tilgængelighed til uddannelse (EMU)

SU-styrelsen - Handicaptillæg til SU på de videregående uddannelser

Egmont Højskolenandre højskoler eller efterskoler


Andet

DCH - Det Centrale Handicapråd. DCH er rådgivende årgan for den til en hver tid siddende regering og Folketing om handicap og funktionsnedsættelser 

Sport For Brains - Projekt under Helene Elsass Centret, hvor man integrerer børn og unge med CP i almindelige sportsklubber - Stort udvalg i sportsgrene

Elsass Instituttet - Herunder Elsass Centret og Elsass Fonden

Parasport Danmark (Det tidligere Dansk Handicap IdrætsForbund (DHIF))

DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

NOTA - Nota er det offentlige, landsdækkende hovedbibliotek for personer, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst.

STH - Servicehunde Til Handicappede

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd 

Nordens Välfärdscenter - Nordisk samarbejds-organ om bl.a. handicappede i Norden

God adgang - Tilgænglighed på offentlige steder

Glad Tur's hjemmeside - App'en kan downloades i iTunes og Google Play

Facebook

CP Ung

CP Danmark's officielle Facebookside

Ungdomskredsen - Dansk Handicap Forbunds ungdomsafdeling 

Handicappede Studerende og Kandidater (HSK) - Forening for handicappede studerende på de vidregående udannelser i Danmark

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH)

Rækværk - Netværk for studerende med funktionsnedsættelser på de større videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark

ISAAC Danmark - beskæftiger sig med at fremme viden om alternativ og supplerende kommunikation (ASK) (ISAAC står for International Society of Augmentative and Alternative Communication).

Ungdommens Folkemøde (UFM)