Hovedbestyrelsen (HB)

Daværende næstformand, Cæcilie Nisbeth (i hvid jakke), til hovedbestyrelsesmøde i april 2013

I CP Danmark (tidl. Spastikerforeningen)'s Hovedbestyrelse (HB) er CP Ung repræsenteret. Det har vi været i mange år. 

HB er CP Danmarkss øverste organ. Dvs. det er HB som har det sidste ord, når der skal tages beslutninger. Der er 2 HB-møder om året (tidligere var der 3 møder om året). Møderne ligger i april og november, og afholdes i Handicaporganisationernes Hus i Høje-Taastrup.  

I dag har CP Ung hele 2 pladser! - De andre kredse har kun 1 plads. Det betyder, at CP Ung er meget synlig på HB-møderne.

Siden HB-mødet i april 2014 har CP Ung haft et fast punkt på dagsordenen, hvor vi orienterer om, hvad vi laver og har lavet, så resten af foreningen bliver bevidste om, hvad de unge har gang i. En stor sejr, som vi er stolte af.  

Forretningsudvalget (FU)

Formand Cæcilie Nisbeth tager som medlem af FU imod CP Danmarks protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte

I CP Danmark har man også et forretningsudvalg (FU), som tager sig af den daglige drift af CP Danmark, når der kun er 2 HB-møder om året. 

FU har kun 7 pladser, og de vælges blandt medlemmerne af hovedbestyrelsen (HB). Det betyder, at dem, der sidder i FU, er dem, der har fået flest stemmer ved valg. Det vil sige, at CP Ung ikke er garanteret en plads i FU og ikke har haft det før 2013.

I 2013 blev CP Ung (den gang SPU)'s daværende formand, Rasmus Lund-Sørensen, opfordret til at stille op til den ledige post til FU. Ved HB-mødet i april blev han valgt uden modkandidater.
Efter Rasmus Lund-Sørensens udtræden af bestyrelsen, blev konstitueret ungdomsformand, Cæcilie Nisbeth, på HB-møde i november 2014 med personlige stemmer, valgt til FU for resten af Rasmus' periode, dvs. frem til april 2015.
Ved HB-mødet i april 2015 blev nyvalgt formand Cæcilie Nisbeth genvalgt til FU for 2 år med næstflest stemmer. Hun blev genvalgt uden kampvalg i 2017.

Det betyder, at så længe der er kandidater og opbakning til dem, er der mulighed for, at CP Ung har en plads i FU.