Samarbejde med SUMH

SUMH - eller Sammenslutningen af Unge Med Handicap - er Danske Handicaporganisationer (DH)'s ungdomsorganisation. 

SUMH er bygget op ligesom DH, hvor det er de enkelte medlemsorganisationerm, dvs. CP Ung, der er medlem og ikke enkeltpersoner.

Som medlem af CP Ung har vi to stemmer (repræsentanter) til deres Repræsentantskabsmøde. Men vi har mulighed for at sende op til to mere, hvis vi ønsker det.
På Repræsentantskabsmødet, får vi bl.a. mulighed for, at være med til at bestemme, hvad SUMH skal arbejde med/sætte fokus på i det kommende år.

 

Kurser m.v.

Som medlem af SUMH, får vi tilbud om kurser, seminarer og workshops, der kan gavne os som ungdoms-handicaporganisation.

Fx fik CP Ung i november 2014 mulighed for at deltage i et seminar, der handlede om, hvordan vi får flere aktive frivillige i vores foreninger. Det var en virkelig brugbar weeksend, hvor vi fik en masse værkstøjer til at få vores medlemmer til at blive aktive. 

 

Frivillig i SUMH

Ønsker du at være frivillig i SUMH, kræver det ikke, at du er medlem af CP Ung, eller aktiv hos os. Du kan - så at sige - gå direkte ind fra gaden og være med i SUMH's udvalgsarbejde og arrangementer.

Vil du vilde mere, så kontakt SUMH på sumh@sumh.dk - eller læse mere på deres hjemmeside.