Foto: Elsass Fonden ©

ÅRSMØDE 2019

 

Kom med til CP Ungs årsmøde 2019!

 I år afholder vi vores årsmøde hos Elsass Fonden i Charlottenlund.

BEMÆRK: Det er et ny sted end der oprindeligt stod på CP Ung-siden
i CP Magasinet INDBLIK i december!

 

Mange af vores medlemmer er interesseret i Elsass’ tilbud. Vil du gerne du se, hvad Elsass Fonden er, og høre lidt om, hvad de tilbyder af aktiviteter? Så kom til vores årsmøde, hvor folk fra Elsass vil fortælle om hjernens muligheder.

 

Derudover afholdes ordinær generalforsamling.

 

Der vil være frokost ved ankomsten, og der vil blive sørget for kaffe og kage og sodavand i løbet af arrangementet. 

 

Lørdag den 23. februar 2019

Kl. 12.00 - 17.00

Elsass Fonden (Elsass Instituttet)

Holmegårdsvej 28, 2620 Charlottenlund

 

PROGRAM FOR DAGEN (der tages forbehold for ændringer)

 

11.30-12.00:     Ankomst til Elsass Fonden

12.00-13.30:    Velkomst og frokost

13.30-14.30:    Oplæg fra Elsass Fonden: Hjernens muligheder (v/ Move Up, Elsass)

14.30-15.00:    PAUSE

15.00-16.30:    Ordinær generalforsamling (v/ dirigent, Mogens Wiederholt)

16.30-17.00:    Evt. rundvisning på Elsass Fonden (hvis nogen ønsker det)
- Konstituerende møde for den nyvalgte bestyrelse.

 

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING (JVF. VEDTÆGTERNE §8)

 

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af referent

3.     Beretning fra CP Ung's bestyrelse

4.     Godkendelse af CP Ung's regnskab

5.     Behandling af indkomne forslag (herunder evt. vedtægtsændringer)

6.     Valg af formand og næstformand

        (Formand vælges i ulige år. Næstformand vælges i lige år)

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

8.     Eventuelt

 

Spastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt, vil være dirigent ved generalforsamlingen.

 

PRAKTISK INFORMATION OG TILMELDING

 

Tilmelding skal ske elektronisk via dette link:

https://www.spastikerforeningen.dk/cpung-tilmelding-til-arrangement - absolut senest fredag den 8. februar 2019!

 

Har du indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest fredag den 8. februar 2019info@cpung.dk.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, skal du maile vedlagte kandidatur i udfyldt stand til info@cpung.dk senest fredag 8. februar 2019!

Relevant materiale til årsmødet vil blive udsendt til deltagerne senest en uge før arrangementet på den mailadresse, du angiver ved tilmeldingen. Det vil også blive udleveret i trykt format til årsmødet. 

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte CP Ung på info@cpung.dk - eller til formand Cæcilie Nisbeth på mobil: 61 68 68 86!

  

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i CP Ung

 


 

DU KAN DOWNLOADE SKABELON TIL KANDIDATUR HER

DU KAN DOWNLOADE SKABELON TIL INDKOMNE FORSLAG HER